Biomedica

Sistem pacijenata Data Management

 

Data Managment Sistem (PDMS) omogućava kontinuirani pristup elektroničkom praćenju podataka svakog pacijenta, uključujući i pristup informacijama iz svakog odjela u objektu.