Biomedica

Biologija stanica

Istraživanja ćelijske biologije su osnova za sva naučna biološka istraživanja.

Ćelijske kulture i specifične analize staničnih procesa i uvjeta imaju sve važniju ulogu u analizi ćelijske biologije.

Biomedica sarađuje sa različitim  dobavljačima i nudi širok asortiman istraživačkih proizvoda potreban svakodnevni naučni rad.

Za našu sveobuhvatnu liniju proizvoda možete slobodno posjetiti naše sekcije za:

  • Immunologija / Proteomika
  • Genomika / Molekularna biologija