Biomedica

Genomika / Molekularna biologija

Naš  odabrani portfolio proizvoda kreće se od microarray tehnoloških aplikacija, PCR i qPCR instrumenata i kompleta sa najnaprednijim  čitačima mikroploča i podloškama.

Naučnici, kliničari, klijenti u farmaceutskoj i široj industriji  zainteresirani su za teme kao što su ekspresija gena, citogenetika, SNP, biomarkeri za validaciju, odgovor na lijek, funkcionalna analiza i još mnogo toga se pozivaju da pregledate naš sveobuhvatan portfolio i pronađete pravi alat za svoja istraživanja.