Biomedica

Higijena

HACCP igra značajnu ulogu za bilo kojeg proizvođača hrane i neophodan je sistem upravljanja u području sigurnosti industrije hrane.

Mnoge vladine agencije zahtijevaju odobravanje usklađenosti HACCP programa, uključujući i FDA i USDA.

Novi koncept sigurnosti hrane (FSMA) postavlja stroge zahtjeve prema dobavljačima u prehrambenoj industriji kako bi se osigurala usklađenost  sa HACCP principima.