Biomedica

Mikrobiologija

 

Mikrobiološka ispitivanja i reagensi za dijagnostiku, mediji, test sistemi za identifikaciju i otpornost mikroorganizama.