Biomedica

Molekularna dijagnostika

Reagensi, kitovi i instrumenti za DNK i analizu RNK za detekciju patogena, alergena i širok spektar GMO-analiza