Biomedica

Biljni patogeni

 

Dijagnostika za otkrivanje bakterijskih, virusnih, gljivičnih mikroorganizama ELISA, IF, PCR i multipleks tehnologija (Luminex).