Biomedica

Kontrola kvaliteta

 

Ispitivanja kontrole kvaliteta sa aspekta mikrobiologije i kemije hrane, referentni materijali za testiranje rezidua i testiranja sistema za kontrolu dolaznih sirovina i odlaznih roba na rezidue i patogene.