Biomedica

GMO rezidue / mikotoksini

 

ELISA i PCR, kao i kvalitativni i kvantitativni brzi testovi za analitiku rezidua - kao što su alergeni, antibiotici, hormoni, lijekovi, mikotoksini, i genetski modificirani organizmi (GMO).