Biomedica

Vino / Pivo / Pića

 

U proizvodnji vina, kazein i albumin iz jaja se koriste  za razlikovanje belog i roze vina, ali i ponekad se koriste kod crvenih vina.

Evropska Uredba 1266/2010 (EZ) je utvrdila da sva vina na evropskom tržištu označena nakon 30. juna 2012. godine, moraju biti u skladu sa pravilima označavanja.