Biomedica

Mikrobiologija

Biomedica nudi niz mikrobioloških ispitivanja i reagenasa za dijagnostiku:

  • Mediji
  • Sistemi za identifikaciju i testiranje otpornosti mikroorganizama