Biomedica

Instrumenti i usluge

Automatizacija / Instrumenti

Nudimo instrumente opće namjene i automatizaciju koja je obično dizajnirana za određene laboratorijske oblasti.

 

Imunoeseji: DiaSorin je LIAISON® potpuno automatski imunoanalizator  kao i ETI-MAX3000®, automatizovani EIA procesor od 2-7 ploča, Thunderbolt i još mnogo toga.

Širok spektar Laboratorijskih testova: zarazne bolesti, imunologija, skrining novorođenčadi

Molekularna testiranja: Nudimo čitav niz potpuno automatizovanih sistema od onih za testiranje pojedinačnog uzorka do instrumenata sa velikim protokom uzoraka. Od standardnih PCR sistema, preko GeneXpert® i FilmArray-a do prestižnog LabXpress sistema.

Multipleksiranje: od istraživačkih kitova do CE-IVD sistema. Luminex® platforme (uključujući i mogućnosti pune automatizacije), Affymetrix  čip sistem, BioFire FilmArray - da spomenemo samo nekoliko.