Biomedica

Molekularna dijagnostika

Napredna molekularna testiranja i ćelijska biologija će dati uvid u mehanizam bolesti na molekularnom i genetskom nivou, što sada se može prevesti u dijagnostičke, prognostičke i terapijske primjene u modernom zdravstvu. Tačne, pouzdane i brze dijagnostičke metode mogu poboljšati brigu o pacijentima i skratiti boravak u bolnici uz smanjenje troškova zdravstvene zaštite. Ovi ciljevi su u fokusu svakog sistema zdravstvene zaštite.

U suradnji s našim partnerima nudimo high-end proizvode koji imaju utjecaj gotovo na  svaki odjel bolnice.