Biomedica

Interventna kardiologija i radiologija

Interventna kardiologija je grana kardiologije koja se bavi posebno sa tretmanom kateterizacije u terapiji strukturnih bolesti srca. Veliki broj postupaka na srcu može uključivati kateterizaciju. Taj proces najčešće uključuje umetanje stenta u femoralne arterije (ali, u praksi, bilo velikih perifernih arterija ili vena) i kanulacija srca pod redgenom (najčešće fluoroskopije). Radijalne arterije  se mogu koristiti  za kanulaciju.

Interventna radiologija (skraćeno IC ili VIR za vaskularnu i intervencijsku radiologiju, poznato i kao Hirurška radiologija) je medicinska pod-specijalnost radiologije koja koristi minimalno-invazivne procedure za dijagnosticiranje i liječenje bolesti u gotovo svakom sistemu organa. Koncept interventne radiologije je  dijagnostikovanje i liječenje pacijenata  za koji se koriste najmanje invazivne tehnike trenutno na raspolaganju kako bi se smanjio rizik za pacijenta i dovelo do poboljšanja zdravstvenih ishoda.

Za angioplastiku i druge postupke možemo ponuditi izuzetan niz balona i stentova; dodatke; autologne matične ćelije...