Biomedica

Kardiovaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija je operacija na srcu ili velikim krvnim sudovima koju obavlja kardiohirurg. Često, to se radi s namjerom liječenja komplikacija ishemijske bolesti srca (na primjer, baypass koronarne arterije), ispravljanje urođene srčane bolesti ili liječenje oboljenja srčanih zalistaka iz raznih uzroka, uključujući endokarditis, reumatske bolesti srca i ateroskleroze. Ona također uključuje transplantaciju srca.

U našem asortimanu možete pronaći sljedeće proizvode potrebne za operacije srca:

 • Srčani zalisci
 • IABP
 • CRM
 • Kratkoročni LVAD
 • Ekstrakorporalni VAD
 • Dugoročni potpuno implantabilna LVAD
 • žice
 • RF ablacija
 • Pacing žice
 • stabilizatori i instrumenti
 • Perfuzioni pribor
 • Vakuum terapija rana