Biomedica

Gastroenterologija

Mi nudimo inovativne proizvode i sisteme analiza za rano otkrivanje i prevenciju bolesti probavnog trakta, kao što je GastroPanel® ispitivanje na bazi krvnog uzorka za dijagnozu bolesti želuca i povezanih rizika. FilmArray GI panel da su testovi za sveobuhvatnu analizu gastrointestinalnih (GI) patogena koji uzrokuju infektivne dijareje. Test Xpert C. difficile služi za rano  otkrivanje toksigenih sojeva na molekularnom nivou i može razlikovati potencijalno hipervirulentni binarni toksin pozitivnih sojeva kao što su 027 / NAP1. Nudimo i brojne druge testove za upotrebu u gastroenterološkim analizama.