Biomedica

Srčani markeri

Kardiovaskularni sistem i angiogeneza

Biomedica Immunoassays također pruža međunarodno priznate ELISA testove visoke kvalitete za klinička istraživanja u području kardiovaskularnih bolesti i angiogeneze koji pokrivaju natriuretične peptide (NT-proANP, BNP Fragment, i NT-proCNP),  Endoteline (Big- i ET1), i Endostatin . Svi Biomedica testovi koriste humane serum kalibratore, a testovi se često koriste u kliničkim istraživanjima.